У К Р А Ї Н А

П О Л Я Н Е Ц Ь К А  с і л ь с ь к а   р а д а

УМАНСЬКОГО  РАЙОНу  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

20342 Черкаська область Уманський район  с. Полянецьке, вул. Дружби, 8 (: 90200

 

 

 

                                                 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

15. 08. 2018 року                                                                     №27-1 /УІІ.

Про   затвердження  коригування

генерального  плану села  Полянецьке ,

Уманського  району  ,  Черкаської  області .

            Розглянувши матеріали проекту  корегування  генерального  плану  села  Полянецьке , з  метою забезпечення  планомірного , економічного , обґрунтованого і комплексного  розвитку  села ,  підвищення  його  рівня   благоустрою  та створення  сприятливих умов  життєдіяльності   населення  ,  відповідно  до ст..ст.16,17 Закону  України  « Про регулювання  містобудівної діяльності»,  керуючись ч.1 п.42  ст.26  Закону  України  « Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська  рада  В И Р І Ш И Л А  :

 

1.Затвердити містобудівну документацію « Коригування  генерального  плану с.Полянецьке  Уманського    району  Черкаської області» розроблений ПрАТ

«ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ»  м.Черкаси , бульвар  Шевченка ,242/1 з розрахунку  :  строк дії  в поєднанні з детальним  планом  території не обмежуваним.

2.Вважати  таким , що втратив  чинність  генеральний  план   с. Полянецьке , розроблений   проектним  інститутом  « Черкасагропроект»  у 1986 році.  

3.Це рішення  набирає  чинність  з моменту  його оприлюднення на офіційному сайті  Полянецької сільської ради .

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на постійну  комісію з  питань планування  бюджету  та  фінансів , розвитку  підприємництва / голова  комісії  Прокопенко  Н.І./.

 

СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА                                          В.Д. КОРИТНИК